Liigu sisu juurde

Tallinna vanalinn on vaatamisväärsus, keskaegne linn on teinud läbi tõsise iluoperatsiooni. Tegelikult ei tähenda see midagi. Venemaa kardab, et olupatsiooni omaksvõtmine toob kaasa kahjutasunõude.

Foto: Shutterstock Nikkel Niklit leidub sõna otseses mõttes kõikjal. Sinu mobiiltelefonil?

Tippkohtumiselt puudusid aga pea kõikide araabia riikide ning Iisraeli riigipead. Euroopa diplomaatide sõnul sooviti seeläbi näidata oma rahulolematust euro-vahemere koostöö tulemustega. Vahemere lõunakalda riikide halba tuju võib selgitada ka ELi survega inimõiguste ja demokraatia edendamise vallas. Araabia riigid on arvamusel ,et poliitiline progress on majandusarengu tulemuseks, mitte tingimuseks.

Thomas Ferenczi, Le Monde, ELi ja Vahemere lõunakalda riikide koostöö ei ole kümne aastaga oluliselt edenenud ei poliitika, majanduse ega kultuuri vallas.

Vahemere lõuna- ja põhjakalda riikide majandusliku taseme erinevus on viimase kümne aastaga hoopis suurenenud. Vaatamata kõigele tuleb euromedi pidada siiski erakordseks foorumiks, mis toob ühe laua taha eurooplased, araablased, türklased ja iisraellased.

Alain Barluet, Le Figaro, EL on sõlminud küll assotsiatsioonilepped Maroko, Tuneesia, Alžeeria, Egiptuse, Jordaania, Iisraeli, Palestiina Omavalitsuse ja Liibüaga, kuid turu liberaliseerimine puudutab pelgalt tööstustoodangut. Nathalie Dubois, Libération, Pealegi ei saa riigid üksi võidelda selliste varitsevate ohtudega nagu terrorism, vaesus või looduskeskkonna kahjustused. José Manuel Barroso, Le Figaro, Informatsioon lekkis Prantsuse raadiokanali RTL eetri kaudu avalikkuse ette ning Belgia võimud pidid uurimiskäiku kiiresti aktiviseerima.

Mitmel pool Belgias korraldati rida läbiotsimisi, mille käigus võeti kinni kokku 14 inimest, kellest kuus jäeti vahi alla. Väidetavalt on tegu enesetaputerroriste missiooniks ettevalmistava grupeeringuga, läbi kelle jõudis Iraaki ka end õhkinud aastane belglanna ning tema maroko-belgia segapäritolu elukaaslane, kes tapeti ameerika sõdurite poolt veidi pärast naise tegu.

Nii Prantsuse kui ka Belgia lehed otsivad naise minevikust aspekte, mis võisid ta äärmuslasteni juhatada. Roland Planchar, La Libre, 1. Ola Billger, Svenska Dagbladet, 1. Komisjoni ülesandeks oli välja selgitada oma kodanike huvides, mida tehti ja mis jäeti tegemata tsunami tagajärjel tekkinud olukorras.

Rootsi ajaloos ei ole varem mitte üht peaministrit ega tema valitsust nii tugevalt kritiseeritud. Tsunami toimumise ajaks oli Göran Persson võimul olnud oma kaheksa aastat — ettearvamatuid ja hävitavaid sündmusi oli ennegi juhtunud.

Rootsi slash valu muutes ilm pohjustatud valmisoleku küsimust oli mitmeid kordi arutatud ja sellekohaseid ettepanekuid tehtud.

Rootsi peaminister aga ei tähtsustanud slash valu muutes ilm pohjustatud küsimust, jäädes endale kindlaks ja arvates, et Rootsit ei taba ükski selline olukord, millega tema valitsus ja riigi ametivõimud tavapärasel moel tegutsedes toime ei tule. Antud suhtumine on üllatav. Ja Rootsi kodanike jaoks lausa hirmutav ning muretsema panev, kuna ühele osale rootslastest põhjustas valitsuse käitumine asjatut valu, viha ja muret.

Imestamapanev on ka komisjoni poolt loodud pilt Rootsi Välisministeeriumi juhtkonnast — valitsevaks on nõrk suhtlemisoskus, mõistlikkuse piire ületav reeglite järgimine, aeglane reageerimine ja üldise poliitilise intuitsiooni puudumine. Välisminister Laila Freivaldsile heidetakse ette, et tal ei ole harjumuseks kuulata uudiseid töövälisel ajal, vaid oodata informatsiooni temani jõudmist.

Kui talle teisel jõulupühal helistas kolleeg ja informeeris toimuvast, ei jagunud tal piisavalt huvi, et uudiste edasist käiku jälgida. Antud olukorda analüüsides tekib küsimus, miks on valitsusjuht riiki varustanud sellise välissuhetega tegeleva juhtkonnaga — valitsusjuht nimetab ministrid ja tema kantselei omab kontrolli ministeeriumite poliitiliste ametikohtade üle. Valitsuse tegutsemine tsunamikatastroofi järgselt paljastab Perssoni süsteemi halvimad nõrkused, milleks on võimukontsentratsioon peaministri ümber ja valitsuse liikmete tähtsusetus.

Sotsiaaldemokraadid on kaua elanud usus, et nemad oskavad riiki juhtida ja on oma juhtimispositsioonis nii kindlad, mistõttu on nad paljudele olulistele asjadele käega löönud.

Tänu katastroofikomisjonile on väärettekujutus sotsiaaldemokraatidest haihtunud. Juhtkiri, Svenska Dagbladet, 2. Raporti kohaselt vastutab Persson isiklikult selle eest, et valitsus ja ametivõimud ei tulnud toime katastroofijärgse olukorra stabiliseerimisega nõutud tasemel.

Samuti viidatakse sellele, et pärast sellist kriitikat, mis sai osaks Rootsi välisministrile, peaks ta kindlasti tagasi asuma. Samas märgitakse, et otsuse sotsiaaldemokraatide suhtes langetavad siiski valijad järgmisel sügisel toimuvatel parlamendivalimistel. Kirsten Nilsson, Politiken, 2.

Rootsit on tabanud varemgi katastroofid, kuid ettepanekud, kuidas kriisiolukorras paremini toime tulla, on poliitilise aparaadi poolt tagasi lükatud, ning huvi asjade vastu, mis ei puuduta otseselt parteipoliitikat, on väga leige. Seetõttu ei toiminud riigiaparaat tsunamikatastroofi ajal piisavalt edukalt.

Teiseks põhjuseks on Rootsis pärast külma sõja lõppu tekkinud kujutelm võltsturvalisest, mistõttu Rootsi ei ole siiani jõudnud arusaamisele, et riigikaitse väljakutsed võivad olla sama suured ka ilma konkreetse sõjalise ohuta. Rootsis on isegi kaitseväe vahiteenistus likvideeritud. Juhtkiri, Aftenposten, 3. Rootsi meedia arvates mõjus Tony Blairi kui ELi eesistujamaa sõnum Ukrainast kui turumajandusega maast Ukrainale ja praegusele president Viktor Juštšenkole positiivselt, silmas pidades Ukraina ekspordivõimalusi ja Juštšenko partei populaarsuse langemist pärast peaminister Julia Timošenko tagasiastumist.

Sümboolselt on Ukraina nüüd lähemal Läänele ja ELile. Märtsis toimuvad parlamendivalimised on määrava tähtsusega Ukraina püsimiseks demokraatlikul teel, kuna tihti on tegu valikuga - kas Laparoskoopia spin valutab või EL. Uuel aastal jõustuva põhiseaduse järgi antakse valitsusele ja parlamendile suurem võim presidendi arvelt, mis võib tekitada suuri pingeid ja vastuolusid, juhul kui Juštšenko partei peaks valimised kaotama.

Jan Blomgren, Svenska Dagbladet, 2. Ingrid Hedström, Dagens Nyheter, 2. Peetakse targemaks Ukraina Euroopasse kuulumist, kui et Venemaa saaks Valgevene ja Ukraina taas kord oma võimu alla. Vagn Tyrsted Rasmussen, Jyllands-Posten, 2. Jørgen Staun, Berlingske Tidende, 2. Vastuseta on küsimus, kes peaks langetama otsuse Soome vägede lähetamisest kriisikolletesse.

Soomes ei ole erilist põhiseaduskohut, selle funktsioone täidab Soome parlamendi põhiseaduskomisjon. Põhiseaduskomisjonil on volitused jälgida, et parlamendi vastu võetud seadused oleksid põhiseadusega kooskõlas.

slash valu muutes ilm pohjustatud parimad salvid liigeste ja lihaste valu

Seetõttu on ebatavaline, et nii Soome peaminister kui ka rahandusminister on süüdistanud põhiseaduskomisjoni antud vaidlusküsimuse politiseerimises ja presidendi positsiooni nõrgendamises. Põhiseaduskomisjon jäi siiski kindlaks oma otsusele, et ELi puudutavate küsimuste üle otsustavad valitsus ja parlament ning vaatamata sellele, et president on ka kaitsejõudude ülemjuhataja, ei saa talle anda kriisireguleerimisküsimustes veto-õigust.

Juhtkiri, Helsingin Sanomat, Põhiseadus on teistele seadustele aluseks ning seda ei tohiks kogu aeg muuta. Põhiseaduse reguleerimine ei pane paika piire üldise välispoliitika ja ELi poliitika vahel.

Annika Lapintie, Turun Sanomat, Peaminister Matti Vanhaneni ja sotsiaaldemokraatide esimees Eero Heinäluoma väited, et põhiseaduskomisjon on asja politiseerinud, pole põhjendatud. Komisjon võttis otsuse vastu peaaegu üksmeelselt. Tüli näitab, et Soome juhtivad poliitikud ei tea ise ka, kas Soome on ELi slash valu muutes ilm pohjustatud või mitte.

Kui Soome on osalenud ELi julgeolekupoliitika ülesehitamises, peaks ta kinni pidama ka tehtud kokkulepetest. Juhtkiri, Etelä-Suomen Sanomat, Ka Soomes on tekkinud põhiseaduskriis, kuid vaevalt ka see tavakodanikke eriti puudutab. EL on Soomes kõrgemal tasemel tehtavate otsuste langetamise keeruliseks ajanud. Põhiseaduse järgi tuleks teha koostööd. Peaminister ja president on sellega siiamaani hakkama saanud, teised aga mitte. Valitsuse seadusemuudatus võimaldaks põhiseaduskomisjoni tõlgenduse kohaselt Soome armeed juhtida kahelt ametipostilt - üks armee, kaks väejuhti.

Põhiseaduskomisjon algatas oma tõlgendusega presidendi võimu vähendamise protsessi, kuid lõpptulemuseks võib president otsustusõigust hoopis juurde saada. Aimo Massinen, Turun Sanomat, Soomes arvavad paljud, et rahumeelset poliitikat saab ajada vaid poliitiliselt erapooletuna. Tegelikult ei ole liitumine ainult otsese sõjalise ohu tõrjumiseks vajalik. Riigile, mille julgeolek tugineb selgel programmil, on raskem mõju avaldada kui riigile, mis seisab väljaspool tugevat sõjalist liitu.

Soomes on olnud kombeks rõhutada riike ühendavaid lähtekohti, näiteks ÜROd, kuid kui reaalne oleks see, et ÜRO rünnaku ohvriks langenud riiki ka kaitseb?

7 viimasel ajal levinud allergiat – ja miks kuulud tõenäoliselt ka sina riskigruppi - Anne & Stiil

Veelgi ebakindlam on ELi ühine kaitse. Liikmesriikide vahel ei toimi sõjaline koostöö, samuti on nõrgaks osutunud ELi poliitilised võimkused.

slash valu muutes ilm pohjustatud valutab liigese kasivarre

Ilmselt peetaks ka julgeolekualastest lepingutest kinni sama valikuliselt kui seda on tehtud teiste lepingute puhul. Rahvusvahelised konfliktid võivad ähvardada ka Soome julgeolekut. Konfliktide tekkides võib olla hilja liitlasi otsida. Marko Nenonen, Helsingin Sanomat, Soome vajab NATO-liikmesust selleks, milleks oma riigi kaitsesüsteemigi on loodud.

Oht, mida hetkel pole, võib sündida täiesti ootamatult, meist sõltumata. Lauri Kiianlinna, Helsingin Sanomat, Seda sõna võib kuulda ka selles sõnamulinas, mida meie maal kutsutakse aruteluks julgeolekupoliitika üle.

Mida see NATO-optsioon siis endast õieti kujutab? Kes on selle heaks kiitnud ja mida see tähendab? Tegelikult ei tähenda see midagi. Optsioonist rääkimine tähendab, et Soome elab illusioonide maailmas, kus Soome ise võiks otsustada selle üle, kas liituda NATOga või mitte.

Ükski kandidaatriik ei saa liituda automaatselt, samuti pole ühelgi riigil garantiid, et liikmelisus on midagi kindlat ning piisab vaid selle küsimisest. Nii võib optsioonist rääkimist pidada rahva eksitamiseks. Sellistest optsioonilaadsetest müütidest on poliitikutel raske loobuda.

Loobumine muudaks raskeks põhjendamise, miks ei taha Soome saada kaasotsustajaks kõigis neis organisatsioonides, mille tegevuses Soome tegelikult innukalt kaasa lööb.

Olli Kivinen, Helsingin Sanomat, Kui välised tingimused muutuksid ka kahtlejate arvates NATO-liikmesust eeldavaks, oleks liikmelisuse taotlemiseks tehniliselt juba hilja. Välispoliitilise olukorra teravnedes oleks liikmelisuse taotlemine iseenesest provokatsioon. Vaevalt oleks ka NATO huvitatud sellisest liikmest, kelle kohale slash valu muutes ilm pohjustatud kogunemas mustad pilved. NATO-liikmelisuse pooldajate hulk on kasvanud muuhulgas seetõttu, et Soome on jõudnud osalt teadlikult, osalt välispoliitiliste arengute tõttu olukorda, kus Venemaa peabki Soomet juba NATO-liikmeks.

Paradoksaalne on aga see, et USA on ainsana võimeline turvagarantiisid pakkuma. On loomulik, et ookeanil liiklevad laevad varustatakse päästepaatidega, kuigi on teada, et neist kasutatakse slash valu muutes ilm pohjustatud väikest osa. Samuti ei varustata laevu päästepaatidega tormi ajal, vaid vaikse ilmaga. Tormi puhkedes oleks see ka võimatu. Georg Rosenlew, Helsingin Sanomat, Estonia and other new member states must not give in to such blackmail. The huge wage differences between the member states would only strengthen the so-called Polish plumber syndrome, and economic inequality would force the new member states to indulge even more in what old Europe calls social and tax dumping.

Estonia would be right to reject the bad compromise offered by the Brits," the paper concluded. There are restrictions on the free movement of labour, and old member states won't allow the free movement of services.

In this light, attempts to salvage the budget at our expense are especially cynical," the European Parliaments Foreign Affairs Committee chairman Toomas Hendrik Ilves said in Eesti Päevaleht.

Kompromissideks peavad olema valmis kõik osapooled. Luksemburg tegi Uute liikmete arvates jääksid nad Suurbritannia seisukohtade jõustumisel ilma olulisest osast ELi struktuurifondide vahenditest. Andrus Ansipi sõnul tunnevad praegu nii Suurbritannia kui ka uued liikmesriigid, et mööndusi slash valu muutes ilm pohjustatud nende arvelt.

RIA Novosti, Tema arvates peaksid kaks naaberriiki alustama regionaalsest koostööst. Eesti on teinud korduvalt ettepanekuid Narva silla avariilise olukorra likvideerimiseks. Eesti ja Venemaa teevad viljakat koostööd erinevates eluvaldkondades nagu korrakaitse, piirivalve- ja tolliteenistus, kultuur.

Venemaa kardab, et olupatsiooni omaksvõtmine toob kaasa kahjutasunõude. Juttu on olnud Venemaal asuvate Eesti riikliku tähtsusega esemetest — presidendi ametiraha tagastamine seisab Vene poole sõnul tehniliste küsimuste taga. Interfax, Antud rahvagrupi olukorra osas puudub Venemaal küllaldane informatsioon, situatsiooni kirjeldatakse oluliselt halvemana kui ta on. Eestis toimuv on integratsioon, mitte assimilatsioon. On oluline, et need inimesed tunneksid end Eestis elavate venelastena.

Kohtuotsus on vastuolus Venemaa enda seadustega, mille kohaselt süüdimõistetu peab karistust kandma kodukohale lähimas kinnipidamisasutuses.

Eelmisel nädalal saatis grupp EP liikmeid kirja Lebedevile, milles väljendati lootust uue õiglase uurimise osas. Kuid Venemaa provotseerib taas Balti riike — Venemaa keeldus viisa andmisest Eesti välisministrile, Vene lennukid rikuvad pidevalt Baltikumi õhuruumi, kaed kaed kaed üks kukkus Leedus alla, ning Vene kaitsejõud viivad läbi sõjalisi õppusi Balti riikide piiride läheduses.

Need on vaid üksikud faktid, mida Eesti, Läti ja Leedu peavad Venemaa-poolseteks provokatsioonideks. Venemaa eitab kõike. Balti riigid reageerivad provokatsioonidele erinevalt — Eesti on neid siiani ignoreerinud, Läti on tihti kannatuse kaotanud, Leedul on õnnestunud vältida vahelesekkumist, kuna Venemaal ei ole Leeduga nii palju pistmist olnud.

Kõik kolm riiki on väljendanud oma pettumust ja frustratsiooni ELi ükskõiksuse suhtes. Balti riigid on lõhestunud, nagu ka Põhjamaad, kuna sõltuvad USA sõjalisest ja Euroopa majanduslikust tegevusest. ELi puudulik reaktsioon Venemaa provokatsioonidele on viinud selleni, et Balti riikide kaitseministrid teevad koostööd, endised erimeelsused on kõrvale jäetud ning jõutud otsusele käivitada ühine juhtimis- ja raporteerimiskeskus CRC Leedus, Karmalevas.

Samuti on Balti riikide kaitseministrid väljendanud soovi luua ühine Läänemere piirkonna õhuruumiseire. Kuid Põhjamaad on antud küsimuse arutamise lõpetanud ning Taani on ka oluliselt vähendanud oma sõjalise nõustamise rolli, kuigi Balti riikidel läheks vaja nii nõu kui ka abi.

Elzbieta Tromer, Politiken, 2. Arvatakse, et igapäevased ummikud muutuvad veel hullemaks. Julgeolekukaalutlustel suletakse Tallinna suuremad tänavad lennujaamast kesklinna, Kadrioru ja Toompeani.

Language switcher

Blair põikab Tallinna, et kohtuda Balti riikide peaministritega, arutamaks ELi finantsperspektiivi. Ivo Laks, Etelä-Suomen Sanomat, Eesti peaminister Andrus Ansip rõhutas Briti peaministri visiidi raames toimunud pressikonverentsil, et Balti riigid loodavad finantsperspektiivi suhtes küll kiiret lahendust, kuid ei soovi seda saavutada ükskõik mis hinnaga. Ansip möönis, et kui eelarves ei jõuta õigeaegselt kokkuleppele, tekitab see alates Ansip lisas, et olukorra lahendamiseks peavad tegema kompromisse nii vanad kui ka uued liikmesriigid, ning tuletas meelde ELi ühte põhimõtet — solidaarsust.

Oma lühikese Tallinna-visiidi käigus esitleti Blairile ka Eesti valitsuse istungitesaali ning tehti kiire jalutuskäik Tallinna vanalinnas. Anneli Reigas, Turun Sanomat, Liiva sõnul on Balti riikidel energeetika-alase koostöö kogemus juba olemas. Balti energeetikafirmad osalevad ettevõtte Nordic Energy Link tegevuses, mis osaleb Eesti — Soome merealuse kaabli väljaehitamisel.

Sandor Liiv lendab reedel Vilniusse tulevase projekti tehniliste üksikasjadega tutvuma.

  1. Nädal välismeedias november - 4. detsember | Ministry of Foreign Affairs
  2. Он не сомневался в том, что Джирейну удастся задуманное.
  3. ivi kibbal meelis: Topics by kuldmokk.ee
  4. Zozh liigeste poletik

President Rüütel on tundnud huvi uue rajatise vastu ning andnud teada, et Eesti osaleb projektis. Leedu riik ei ole võimeline üksi ehitama uut tuumaelektrijaama. Seepärast on vajalik erakapital ning naaberriikide osalus. Sel nähtusel on ka negatiivseid külgi.

Eestit on seni vaadeldud kui staari, kõige konkurentsivõimelisema majandusega terves ELis. Ent Eestigi on pidanud vastu võtma ELi põllumajandussubsiidiume. The Economist, Tegemist on ettevõtte Skype arenduskeskusega, selle firma tarkvaratoode võimaldab tasuta või üliodavalt teha telefonikõnesid igast internetiga ühendatud arvutist. Skype on maailmafirma, hiljuti ülesostetud internetimüügiga tegeleva eBay poolt 2. Toodud näide iseloomustab tendentsi, mille kohaselt järjest rohkem tootmisüksusi, aga ka uurimiskeskusi tuuakse maadesse, kus on odav toota ning mis ei asu emafirmast liiga kaugel.

Tallinnast võib leida mitmeid selle väite kinnitusi. Näiteks Elcoteq, Soome päritolu tehas, kus valmivad nii Nokia kui teiste kaubamärkide taskutelefonid. Kui Skype annab tööd üle le hästitasustatule keskmine vanus 28 eluaastatkellest viiendik on välismaalased, siis Elcoteqi tööjõu hulk küündib üle inimese kohalikudkes on valdavalt keskealised, suhteliselt väikese palga ning mitte väga keerukate tööülesannetega.

Regiooni senine suurim atraktiivsus — odav tööjõud — hakkab vähenema, osaliselt Hiinast tuleva toodangu jõulise pealetungi ning majandusliku heaoluga kaasaskäiva palkade kasvu tõttu. Tallink on ainus Eesti firma, millel on selge koht Soome majanduses. Kolbre kahtlustab, et kirjutisi ongi mõjutanud Tallinki eriline positsioon või siis tüüpiline soomlaslik suhtumine turule pürgivasse Eesti konkurenti.

Kui sul on raskusi hingamise või neelamisega, kui lööve on levinud üle kogu keha või kui sinu silmad on paistes, mine koheselt arsti juurde. Ravimid Kas tead seda hetke, mil arst küsib, kas sa oled mõne ravimi vastu allergiline ja sa vastad eitavalt, kuid tegelikult pole sul õrna aimugi. Loodad vaikides, et sa just ei valetanud oma arstile ega sure mõne seni tundmatu allergia tõttu, mille on põhjustanud uus slash valu muutes ilm pohjustatud Ei, sa pole selles olukorras üksi.

Enamik inimesi tõepoolest ei tea, slash valu muutes ilm pohjustatud nad on mõne ravimi või selle koostisosa vastu allergilised, kuni neil tekib reaktsioon. See on hirmus, kuna ravimitest põhjustatud allergiad on samuti tõusujoonel. Enamik ravimite põhjustatud valus liigesed parast rasket on kerged.

Sümptomite hulka kuuluvad näiteks nõgestõbi, lööve või palavik. Oluline on teada, et allergiline reaktsioon ei pruugi tekkida juba pärast üht ravimi annust. See võib tekkida ka siis, kui oled ravimit juba mõned korrad võtnud. Kui arvad, et võid olla mõne ravimi vastu allergiline, lõpeta selle tarbimine ja räägi oma arstiga, kes suure tõenäosusega saab siis välja kirjutada alternatiivse variandi.

Toidud Iga aastaga suureneb märkimisväärselt nende täiskasvanute ja laste arv, keda kiusab mingit tüüpi toiduallergia või -tundlikkus. Teadlased püüavad siiani välja selgitada, miks on toiduallergiad tänapäeval niivõrd levinud. Järgmise teooria kohaselt hävitavad tänapäevased vaktsiinid sellist tüüpi haigusi, mis annaks meie immuunsussüsteemile midagi, mille vastu võidelda.

slash valu muutes ilm pohjustatud valu parempoolse ja sormede tuimus

Seega astub see vastu tavapäraselt ohutumatele ärritajatele. Toidud, mis kipuvad enim allergilisi reaktsioone tekitama on soja, pähklid, piim, munad, kala ja nisu.

Afp, Tony Blairi ambitsioonikas plaan veenda ELi kõige madalama elatustasemega riike loobuma osast nende majanduse arendamiseks mõeldud vahenditest järgmisel eelarveperioodil ei leidnud juba visiitide eel ettearvatult positiivset kõlapinda.

Seega, ole kindlasti tähelepanelik, kui pärast neist mõne söömist end halvasti tunned. Kahjuks on ainus viis allergilise reaktsiooni tekke vältimiseks eemaldada oma menüüst täielikult see toiduaine või ärritaja. Kui kahtlustad endal mõnd allergiat, räägi sellest oma arstile, kes seejärel sulle vastavad analüüsid korraldab.

Koduloomad Kahjuks on allergiad loomade vastu üsna levinud. Hea uudis on see, et kui oled allergiline ühe kassi- või koeratõu vastu, ei tähenda veel, et oled allergiline kõikide tõugude vastu. Enamik teadlasi usuvad pigem sellesse, et ülitundlik immuunsussüsteem reageerib looma uriinile, süljele või kõõmale, mis põhjustabki reaktsiooni.

Sarnaselt teistele allergiatele on ka siin sümptomiteks sügelus, aevastamine, lööve või nõgestõbi. Ainsaks ennetusviisiks on loomadega kokkupuute vältimine. Kuid ära veel oma koduloomast loobu. Sa võid siiski saada ta alles jätta, olenevalt sinu reaktsiooni tõsidusest.