Liigu sisu juurde

Umbes kaks aastat elasin nende väikeste sümptomitega. Õhtute pürgkollane tolm. Vae mõttekilde, kokku seletele Leegid ja tuhad.

President Monsoni reegel on lihtne ja mis kulvata uhe kulvata ja lihaseid kaes.

Kuidas lihased kasvavad? Füsioloogia ja anatoomia

See toimib samamoodi kui Lehhile antud Liahoona. Kui rakendame usku ja kuuletume hoolega Issanda mis kulvata uhe kulvata ja lihaseid kaes, leiame eriti igapäevate valikute ees hõlpsasti õige suuna.

  1. Naine tagasi valus
  2. Linden pusiv bol
  3. Järgmine nr.
  4. Tagasi valutab diagnostika
  5. Artur Alliksaar
  6. Valu salvi kate liigestes ja lihastes

Apostel Paulus kõneleb sellest, kui tähtis on külvata Vaimus ja jälgida, et me ei külvaks lihas. Sest kes külvab oma lihale, see lõikab lihast kadu; aga kes külvab Vaimule, see lõikab Vaimust igavest elu. Vaimus külvamine tähendab seda, et peame jõudma oma mõtete, sõnade ja tegudega oma taevaste vanemate jumalikule tasemele.

valu sormeotste liigestes

Ent pühakirjades mainitakse ka liha kui loomupärase inimese füüsilist või lihalikku poolt, mis sunnib inimesi alla heitma lihalikele kirgedele, soovidele, isudele ja himudele, selle asemel et otsida inspiratsiooni Pühalt Vaimult. Kui me tähelepanelikud ei ole, võime maailmas valitseva pahelisuse survel omaks võtta labase ja vastutustundetu käitumise, mis hakkab mõjutama meie iseloomu.

Me saame pühakirju uurides teada, et lubadused, mis Issand meile on andnud, sõltuvad meie kuulekusest, ajendavad meid elama õigemeelset elu. Need lubadused kosutavad meie hinge, annavad lootust, innustavad mitte alla andma igapäevaelu raskustele maailmas, kus eetilised ja kõlbelised väärtused on hävimas, mistõttu inimesed on veelgi altimad lihas kündma.

NÄDALA MÕTE. 14.10.2019

Kuid kuidas olla kindel, et meie valikud aitavad meil künda Vaimus, mitte lihas? Kui püsite Issanda poolel, olete tema mõju all ja teil pole mingit soovi valesti käituda. Kristuse Valgus ühes Püha Vaimu kaaslusega aitab meil kindlaks teha, kas elame nagu kohane Issanda valdusalal või mitte.

Kui mõtleme hästi, on see inspireeritud Jumalast, sest kõik hea tuleb Jumalalt.

Kui mõtleme halvasti, mõjutab meid vaenlane, sest tema veenab inimesi tegema halba. Minu südant on liigutanud aafriklaste otsusekindlus ja usinus püsida Issanda valdusalas.

hoidke liigeste sormede hoidke

Neist, kes võtavad vastu kutse tulla Kristuse juurde, saab isegi ebasoodsates oludes maailma valgus. Mõned nädalad tagasi oli mul Lõuna-Aafrikas ühes koguduses võimalus külastada koos kahe noore preestri, nende piiskopi ja vaia juhatajaga väheaktiivseid noori mehi nende kvoorumis. Mulle jättis sügava mulje kahe noore preestri söakus ja alandlikkus, kui nad väheaktiivseid noori mehi kirikusse tagasi kutsusid.

The Deal with Protein

Ma märkasin, et nende väheaktiivsete noorte meestega rääkides peegeldus nende palgeil Päästja valgus ja see levis kõikidele ümberolijatele. Need kaks preestrit olid oma suhtumise poolest Issanda territooriumil. Nad teenisid töövahenditena Tema käes, kutsudes teisi tegema sama.

Õpetuses ja Lepingutes õpetab Issand meile, mida tähendab külvata Vaimus ja kuidas jõuda Issanda valdusalale: alandagem end Jumala ees, tulgem murtud südame ja kahetseva vaimuga, tunnistagem Kiriku ees, et oleme tõesti meelt parandanud kõigist oma pattudest, võtkem enda peale Jeesuse Kristuse nimi, otsustagem kindlalt teenida Teda lõpuni ja näidakem oma tegudega, et me oleme võtnud vastu Kristuse Vaimu ja laskem end võtta ristimise kaudu Tema Kirikusse.

osteokondroos kistere sustava

Meie otsusekindlus neid lepinguid täita valmistab meid ette elama Jumala juures ülendatutena. Nende lepingute meelespidamisest sõltub meie suhtumine oma perekonda, meie suhted teiste inimestega, iseäranis aga Päästjaga.

Jeesus Kristus on näidanud täiuslikku käitumist, kuidas kujundada oma suhtumist, et suuta täita pühi lepinguid.

Kuidas lihased kasvavad ja mida nende kasvu jaoks vaja on? ()

Päästja tõrjus oma elust välja kõik mõjutused, mis oleksid takistanud Tal keskenduda jumalikule missioonile, eriti kui vaenlane või järgijad Teda Ta maise teenimistöö ajal kiusasid. Kuigi Ta ei teinud kunagi pattu, oli Ta süda murtud ja vaim kahetsev ning tulvil armastust meie Taevase Isa ja kõikide inimeste vastu. Ta alandas end meie Taevaisa ees, öeldes lahti omaenda tahtest, et täita kuni lõpuni kõiges seda, mida Tema Isa oli Temalt palunud.