Liigu sisu juurde

Kui pole otsest vajadust talli minna, siis jäta minemata. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Suusaport on talispordiala, kus suuremateks probleemideks on külmetushaigused ja viirused.

COVID käitumisjuhend spordivõistluste korraldajatele alates Valitsuse otsus ei tähenda omanikele, töötajatele või hädaabitööde tegemisega seotud isikutele maneežide täielikku sulgemist, kuid korralduse kohaselt on keelatud noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe siseruumides ehk ka maneežides.

Seetõttu võivad maneežid jätkuvalt olla avatud ning seal võib teha hädavajalikke tegevusi hobuste heaolu tagamiseks ja hooldamiseks. Igasugune noorsootöö, huvitegevuse ja huvihariduse korraldamine on seal aga keelatud. Hobuste omanikel või nende volitatud isikutel on jätkuvalt lubatud ratsutamine, mille eesmärk on hobustele vajaliku liikumisaktiivsuse kasi uhisruum.

Samuti on oluline hoida tallitöötajate tervist, sest hobused vajavad regulaarset hoolt ja söötmist. Tallis olles tuleks vältida lähikontakti teiste inimestega. Tähelepanu peaks pöörama sellele, et tallis ei oleks inimesi, kes seal kasi uhisruum olema ei peaks. Kui pole otsest vajadust talli minna, siis jäta minemata. Ühe hobuse ümber ei tohiks toimetada korraga suuremat hulka inimesi. Tallides peaks võimalusel vältima ühisruumide, nagu köögi ja riietusruumide kasutamist.

Tallid peaksid võimaldama korralikud käte pesemise võimalused. Vaata ka käte pesemise tehnikat Külmetushaiguste tunnuste ilmnemisel ei tohi talli või treeningule minna.

Soovitame treeneritel mitte käia külalistreeringuid andmas teistes tallides ja kasutada treenimisjuhiste andmiseks e-vahendeid.

Olukord läheb hullemaks

Võimalusel tuleks treeningud läbi viia õues. Loomulikult tuleb jälgida hügieeninõudeid, pöörata erilist tähelepanu ennetatavatele meetmetele ja järgida terviseameti poolt antud soovitusi ruumide puhastamiseks. Vaata soovitusi SIIT. Võistluse korraldamise ja vajalike meetmete nõuete täitmise eest vastutab võistluse korraldaja. Lubatud on korraldada ainult spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvaid võistluseid professionaalsetele sportlastele vt punkt 5 ning Eesti seenioride ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele vt punkt 6.

Ratsasport on meie kirg!

Madalama tasemega võistluste nt sportmängudes kolmandad ja madalamad liigadlaste ja noorte võistluste, sõpruskohtumiste, kasi uhisruum ja liikumisharrastuse ürituste korraldamine ei ole lubatud. Võistluse korraldamine nii sise- kui välitingimustes tuleb vähemalt 5 tööpäeva enne võistluse toimumise päeva kooskõlastada kirjalikult Kultuuriministeeriumi spordiosakonnaga.

Selleks tuleb esitada Kultuuriministeeriumi spordiosakonnale ka Covid viiruse leviku kasi uhisruum koostatud riskide maandamise plaan.

Võistluste korraldamine, kus osaleb korraga üle 50 inimese ei ole lubatud. Terviseameti juhis inimeste hajutamise nõude täitmiseks avalikel üritustel.

kasi uhisruum

Ratsaliidu juhatuse otsusega märtsis sisevõistluseid ei toimu. Välitingimustes on võistluste korraldamine lubatud kui osaleb kuni isikut, kes peavad olema jaotatud mitte rohkem kui liikmelistesse rühmadesse, sealhulgas juhendajad ja korraldajad ning tagatud peab olema, et rühmad ei puutu üksteisega kokku. Võistluste korraldamine, kus osaleb korraga üle inimese või erinevatesse gruppidesse jaotatud inimesed võivad omavahel seguneda, ei ole lubatud.

Professionaalne sportlane on kasi uhisruum, kes tegeleb spordiga kõige kõrgemal sportlikul tasemel, saab spordiga tegelemise eest tasu või toetust ja elatub peamiselt sellest. Sellisteks sportlasteks on meistriliigade võistkondadesse kuuluvad isikud ning Eesti Olümpiakomitee olümpiaettevalmistustoetust saavad isikud.

Professionaalse sportlase mõiste laieneb ka välisriigi sportlastele. Seeniorsportlasi ega veterane ei loeta professionaalseteks sportlasteks olenemata sellest, kas nad on Eesti seeniorspordi või mõne muu spordiühenduse koondiste liikmed või kandidaadid. Eesti seenioride ning noorte koondiste liikmed ja kandidaadid määratleb ERL.

Nimekiri esitatakse enne avalikustamist ülevaatamiseks Kultuuriministeeriumi spordiosakonnale. Pealtvaatajad ei ole lubatud. Siseruumis ja õues võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangut ei kohaldata võistlejate osas võistluste ajal ning kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

Samas võistluse eel ja järel tuleb hoida teiste osalejate ja korraldajatega kahemeetrist vahet. Kahemeetrist vahemaad peavad võimaluse kasi uhisruum hoidma ka kohtunikud ja muu võistluse korraldamisega seotud personal. Siseruumides on maski kandmine kõigile kohustuslik, v.

Kui võistlus toimub õues, siis on maskide kandmine tungivalt soovituslik. Kui päeva jooksul toimub samas siseruumis mitu võistlust, kasi uhisruum olema tagatud vähemalt minutiline paus ühe võistluse lõpetamise ning järgmise alustamise vahel puhastus- ja desinfitseerimistööde ning ventileerimise jaoks. Siseruume tuleb puhastada iga päev enne ja pärast ürituse vm kogunemise toimumist.

Võistluse lõpetamiseks loetakse hetke, kui kõik osalejad ja nende taustajõud on võistluspaigast lahkunud.

kasi uhisruum

Korraldaja vastutab, et võistluse ametnikud ja teenindav personal korraldustiimi liikmed, sh. Võistluse korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute eelkõige vanemaealiste, krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne.

Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid.

kasi uhisruum

Kõik võistlusterritooriumil viibijad peavad hoidma teineteisega turvalist distantsi, vältima otseseid kasi uhisruum kätlemine, kallistamine jne ja suhtuma täie kasi uhisruum isiklikku kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse.

Võistluse korraldaja peab tagama, et isikud ei koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil ega jääks pärast võistlust territooriumile. Haigusnähtudega isikute võistlusterritooriumil viibimine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.

Logi sisse

Korraldajaid ja võistlejaid tuleb üldhügieeni nõuete käte pesemise ja desinfitseerimise, respiratoorse kasi uhisruum täitmisest informeerida ja seda rangelt kontrollida. Korraldaja peab tagama võistlusterritooriumil viibijatele võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks.

kasi uhisruum

Käte desinfitseerimisvahendid peavad olema asetatud inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta. Desinfitseerimis- ja pesukohtade juures peavad olema kätepesu piltjuhised. Võistlusel osalejaid tuleb sündmuse külastamise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii registreerimisel kui ürituse alale sisenemisel.

Teavitust teha korraldaja erinevate kanalite kaudu: veebilehel ja sotsiaalmeedias, nii tekstina kui ka piktogrammidena kohapeal, s.

Võistlusklassid peavad olema planeeritud nii, et sportlased viibiksid võistluspaigas võimalikult vähe aega — saabuksid võimalikult täpselt enda võistlusklassi ajaks ja lahkuksid koheselt peale oma võistlemise lõppu või auhindade kätte saamist.

Nõmmel jagatakse puhastusvahendeid korteriühistutele

Võistluse paremaks ajaliseks planeerimiseks on soovitav kasutada Equipe programmi. Stardimaksud ja auhinnarahad on soovituslik tasuda ülekandega.

kasi uhisruum

Auhinnatseremooniad ei ole soovitavad, kuid nende toimumisel vältida kätlemist, kallistamist jne. Korraldaja peab ratsaliidule esitatavas võistlusjuhendis ära tooma tingimused ja nõuded, mis on kehtestatud konkreetsel võistlusel viiruse leviku tõkestamiseks ning sellega määrama ka: — kui palju osalejaid võistluspaika lubatakse kasi uhisruum kuidas kasi uhisruum arvu piiratakse — kas maske saab kohapeal nt korraldaja jagab, on võimalik osta või peab ise kaasa võtma Kui võistlusele saabub sportlasi, treenereid, korraldajaid kolmandatest riikidest Venemaa, Ukraina, Türgi, Kasi uhisruum tuleb info nende isikute kohta edastada vähemalt kolm tööpäeva arvustused glukosamiini chondroitiini kasi uhisruum isiku saabumist Politsei- ja Piirivalveametile töötajale Argo Tali argo.

Oluline on riik, kust isik saabub, mitte isiku kasi uhisruum. Võistluse korraldaja peab lisaks lähtuma ka avalike ürituste korraldajatele suunatud käitumisjuhendist, mille leiab siit.

kasi uhisruum

Eesti Ratsaspordi Liidul on õigus üle vaadata ka ERL-i liikmesklubide korraldatud kalenderplaani väliste võistluste juhendid ja paluda korraldajal teha juhendisse vastavad muudatused.

Võistluse korraldaja võib oma võistlusel seada rangemaid nõudeid, kui see aitab viiruse leviku tõkestamisele kaasa. Juhend kehtib uute korraldusteni.