Liigu sisu juurde

Töödeldud, välja arvatud kuivatatud magusid, põisi ja sooli, tuleb hoida temperatuuril kuni 3ºC. Ettevõttes peab olema eraldi hoone või ruum id tootmises kasutatud nõude ja ringlevate veopakendite kastide jm pesemiseks, desinfitseerimiseks ja kuivatamiseks, samuti ruumid puhaste nõude ja veopakendite hoidmiseks. Kui sigu ei nülita, tuleb neilt viivitamata eemaldada harjased, selleks võib kasutada harjaste eemaldamise vahendeid, tingimusel et sead pestakse pärastpoole põhjalikult joogiveega. Kõnealuse liha transportimiseks ettenähtud transpordivahendid peavad vastama järgmistele nõuetele: a transpordivahendite sisepinnad või muud osad, mis lihaga kokku puutuvad, peavad olema korrosioonikindlast materjalist, mis ei mõjuta liha organoleptilisi omadusi ega muuda liha inimese tervisele ohtlikuks; need pinnad peavad olema siledad, hõlpsasti puhastatavad ja desinfitseeritavad; b need peavad olema varustatud efektiivsete vahenditega, et kaitsta liha putukate ja tolmu eest, ning olema vettpidavad; c rümpade, poolrümpade või veerandrümpade ja pakkimata tükeldatud liha puhul peavad need olema varustatud liha riputamiseks ettenähtud korrosioonikindlate seadmetega, mis on paigaldatud sellisele kõrgusele, kus liha põrandat ei puuduta; kõnealust sätet ei kohaldata hügieenilises pakendis oleva külmutatud liha suhtes. Ettevõttes peavad olema piisava mahutavusega ja vastavate temperatuuridega jahutus-, külmutus- ja hoiuruumid eraldi toorainele ja valmistoodangule. Käitlemisruumides peab olema võimalik takistusteta teostada tehnoloogilisi operatsioone ning täita hügieeni- ja tööohutusnõudeid.

Tapamajas peab olema haigete loomade tapmisüksus, selle puudumisel võib neid tappa ja töödelda tervete loomade töötlemisliinil, kuid eraldi ajal. Haigete loomade tapmise ja töötlemise lõppedes tuleb ruum, seadmed ja töövahendid pesta ja desinfitseerida. Haigete loomade tapmisüksuse ruumidele kehtivad tapamaja ruumide nõuded.

kellele liigeste tootlemisega kokkupuutuda artriidi ravi

Tapamajas peavad olema vähemalt ühe ööpäeva tapavõimsusele vastavad rümpade jahutus- ja hoiuruumid. Jahutusruumid peavad asuma taparuumi vahetus läheduses, et vältida tapasoojade rümpade kogumist vahekäikudesse ja koridoridesse.

Jahutus- ja hoiuruumides peavad olema rippteed, mis on ehitatud nii, et rümbad ei puutuks kokku seinte, uste ja põrandatega ega üksteisega.

kellele liigeste tootlemisega kokkupuutuda infektsioonid liigeste poletik

Tapasaaduste jaoks on eraldi jahutus- ja hoiuruumid. Tapamaja territoorium peab olema piiratud piisava kõrguse taraga ja olema valve all; territooriumile ei tohi sattuda kõrvalised isikud ja hulkuvad loomad.

Tapamajas peab olema puhas ja must pool solvestab kuunarnuki liigese eraldatud, et vältida liha saastamise ohtu ja et töötajad ei liiguks puhta ja musta ala vahel edasi-tagasi. Tapamajas, kus tapetakse sigu, hobuseid või ulukeid, kellele liigeste tootlemisega kokkupuutuda olema nõuetekohaselt sisustatud ruumid, kus on võimalik teostada trihhinelloosiuuringuid. Lisaks käesolevas osas esitatud nõuetele peavad kütitud ulukite ettevõttes olema järgmised ruumid: laadimisplatvorm, jahutatav ruum ulukite vastuvõtmiseks ja kontrollimiseks, vastuvõetud ulukite hoiu- ja töötlemisruumid, ruum kinnipeetud haiguskahtlaste rümpade hoidmiseks, rümpade jahutus- ja hoiuruumid; jahutatavad ruumid rümpade väljastamiseks.

Ettevõttes, kus kogutakse nülgimata ulukeid, peavad olema vähemalt järgmised ruumid: jahutatav kütitud ulukite vastuvõtmis- ja hoiuruum; nõuetekohaselt sisustatud ruum ulukikerede kontrollimiseks. Kütitud ulukite kogumiskeskuses peavad olema vähemalt järgmised ruumid: ulukite jahutus- ja hoiuruumid, mis tagavad uluki ja tapasaaduste sisetemperatuuri vähemalt 7 ºC ning kus on vajalikud anumad siseelundite paigutamiseks.

Tapamajas asuvale soolte, magude ja põite töötlemise üksusele või eraldi asuvale soolte, magude ja põite töötlemise ettevõttele edaspidi üksus või ettevõte kehtivad lisaks eeskirja üldnõuetele, käesolevas osas esitatud nõuded. Tapamajast toodud koduloomade soolte, magude ja põite töötlemiseks peavad olema eraldi ruumid, seadmed ning töövahendid. Tehnoloogiliste protsesside järjestus ja seadmete paigutus peab võimaldama tööprotsessi kulgemise mustemalt poolelt puhtamale poolele.

Kui tapamajast toodud sooli ja magusid ei töödelda samal päeval, peab nende hoidmiseks olema jahutatav ruum temperatuuriga mitte üle 3 ºC. Töödeldud soolte, magude ja põite hoidmiseks, pakkimiseks peavad olema eraldi ruumid ning põite kuivatamiseks veel eraldi ruum. Pakkematerjalide ja pakendite säilitamiseks peab olema kuiv, ventileeritav ruum. Töödeldud, välja arvatud kuivatatud magusid, põisi ja sooli, tuleb hoida temperatuuril kuni 3ºC. Seadmed, töövahendid, soolte vedamise kärud, rippkopad ja muud vahendid, samuti töödeldud ja soolatud soolte hoidmisnõud tünnid jt peavad olema siledapinnalised, korrosioonikindlast materjalist, kergesti pestavad ja desinfitseeritavad.

Töötlemisruumides peab olema tehnoloogiliseks otstarbeks ja ruumide pesemiseks piisavalt surve all olevat külma ja kuuma vett. Vesi peab vastama veeseaduse alusel kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Soolte töötlemisruumides peavad olema käte- ja töövahendite pesemis- ja desinfitseerimiskohad, kus on pesemis- ja desinfitseerimisained, hügieenilised kuivatusvahendid salvrätikud ühekordseks kasutamiseks ja prügikogumisnõud.

Puidu kasutamine on keelatud, väljaarvatud pakitud toodete transpordil kasutatavad puitalused. Töövahendite desinfitseerimiseks kasutatava kuuma vee temperatuur peab olema vähemalt 82 ºC. Üksuses või ettevõttes käideldavad sooled, maod ja põied peavad pärinema loomadelt, kes on tunnistatud terveteks tapaeelse ja -järgse kontrolli otsusega. Lisaks üldnõuetes toodule kehtivad käesoleva osa nõuded tapamajas asuva toorrasva käitlemise üksusele või loomsete toidurasvade sulatamise ettevõttele.

Toorrasva käitlemise üksuses peavad olema: 6. Rasvasulatuse tooraineks on jahutatud või tapasoe loomne rasvkude tapamajast või lihalõikusettevõttest -üksusest saadud rasvkude ja kondid, mis pärinevad veterinaarkontrollil toidukõlblikuks tunnistatud rümpadelt.

Andmete töötlemise põhimõtted

Toorrasv peab olema puhas ja kuiv, ei tohi sisaldada kõrvalisi esemeid, konditükke ja puru ega olla määrdunud verega või muul viisil saastatud. Kui toorrasv tuuakse sulatamisele teisest ettevõttest, ei või jahutatud toorrasva veokeskkonna temperatuur olla üle 6 ºC. Kui sulatamisele toodud toorrasva kvaliteedis on kahtlusi, võetakse ettevõtte poolt laboratoorseks uurimiseks proovid ning teatatakse sellest järelevalveametnikule. Sulatatud toidurasva kontrollitakse organoleptiliselt ja võetakse proovid laboratoorseks uurimiseks koostise ja kvaliteedi taseme näitajate määramiseks.

Proovid võtab ettevõte enesekontrolli korras kooskõlastatult järelevalveametnikuga. Rasva sulatamisel saadud kõrned lihatoodete valmistamiseks jahutatakse temperatuurini kuni 7 ºC või kasutatakse kohe. Sulatatud kuuma rasva võib hoida ruumitemperatuuril kuni 7 ºC kuni 24 tundi, seejärel rasv pakendatakse, pakitakse veopakendisse ja suunatakse müügiks või külmutamisele pikaajaliseks hoidmiseks.

Sulatatud rasva pikaajalisel hoidmisel peab järgima järgmisi hoiutemperatuure ja säilitamisaegu: 6. Toorrasva vastuvõtu- ja sorteerimisruumides peavad olema jäätmete kogumiseks kaanega suletavad vastavalt märgistatud kogumisnõud.

Ruumides peavad olema kätepesemiskohad, kus on pesemis- ja desinfitseerimisained, hügieenilised kuivatusvahendid ja prügikogumisnõud. Ruumide, seadmete ja töövahendite pesemiseks peab olema piisavalt surve all olevat külma ja kuuma vett.

Ruumide koristamisel tuleb pesemiseks valida sobivad pesuained.

Saada e-kiri

Lisaks üldnõuetes toodule kehtivad täiendavad nõuded lihalõikusettevõttele -üksuselekus poolrümbad tükeldatakse enamaks kui kolmeks osaks või liha konditustatakse vabastatakse luudest ja siiritakse eraldatakse jäme sidekude, kõhred ja sooned. Lisaks võib toimuda ka värskest lihast hakkliha ja tükiliha valmistamine müügiks või toodete valmistamiseks.

Ettevõttes peab olema jahutatav ruum, kus kontrollitakse ettevõttesse toodud liha ja määratakse liha kvaliteet enne hoiu- ja lihalõikuse ruumidesse suunamist. Ruumis peab olema pesemiskoht käte ja töövahendite pesemiseks ning desinfitseerimiseks; ruumi valgustustihedus peab olema vähemalt luksi; toidukõlbmatu liha jaoks peab olema kaanega suletav ja nõuetekohaselt märgistatud kogumisnõu. Ettevõttesse toodud pakitud liha ja rümpasid hoitakse samas hoidlas eraldi asuvates jahutatavates või külmutatavates hoiuruumides, tapasaadusi hoitakse eraldi ruumis.

kellele liigeste tootlemisega kokkupuutuda liigeste ennetamise haigused

Pakitud liha lahtipakkimiseks peab olema eraldi ruum. Külmutatud liha sulatamine peab toimuma eraldi ruumis. Kõikides jahutus- külmutus- ja hoiuruumides peavad olema ruumi temperatuuri registreerivad ja andmeid salvestavad termomeetrid või teletermomeetrid. Pakkimismaterjalide, müügi- ja veopakendite hoidmiseks peavad olema eraldi puhtad, kuivad ja hästi ventileeritavad hoiuruumid.

Lõigatud liha, tükiliha ja hakkliha külmutamiseks ja hoidmiseks ning väljastamiseks peavad olema vastavate temperatuuridega ruumid, kus on temperatuurimõõturid. Ettevõttes, kus valmistatakse tükilihast tooteid ja hakkliha, peavad lisaks olema: 7.

КИТАЙЦЫ ЭТО БЕСПРЕДЕЛ! 38 СУПЕР КРУТЫХ АВТОТОВАРОВ С ALIEXPRESS

Hakkliha võib valmistada lihalõikuse ruumis, kui seda tehakse ruumi eraldi osades ja lihalõikuse ruum on piisavalt suur. Tükilihast toodete soolamine, maitsestamine ja mehhaaniline töötlemine trumlites, segurites vm ning pakendamine peab toimuma lihalõikusruumist eraldi ruumis. Hakklihast valmistatud kellele liigeste tootlemisega kokkupuutuda toodete kotletid, frikadellid jt valmistamine peab toimuma eraldi asuvas ruumis.

Liha pakkimiseks müügi- ja veopakendisse peavad olema eraldi ruumid, välja arvatud punktis Ettevõttes peavad olema piisava võimsusega külmutusseadmed, mis tagavad käitlemisruumides nõutavad temperatuurid. Kui liha, sealhulgas tükiliha või hakkliha väljastatakse külmutatult, peavad ettevõttes olema külmutusruumid või külmutamisseade ja külmutatud värskest lihast toodete hoiuruum.

Värske liha, hakkliha ja tükilihast toodete väljastamiseks peab olema eraldi asuv, jahutatav ruum temperatuuriga kuni 12 ºC. Mehaaniliselt konditustatud liha massi valmistamise ruum peab asuma eraldi; mehaaniliselt konditustatud liha massi valmistamiseks kasutatavat toorainet ei ole lubatud vedada läbi teiste käitlemisruumide.

kellele liigeste tootlemisega kokkupuutuda leukeemia valu liigese

Valmis mehaaniliselt konditustatud liha massi jahutamine ja hoidmine peab toimuma eraldi ruumides, lahus hakkliha ja töödeldud liha jahutus- ja hoiuruumidest. Mehaaniliselt konditustatud liha massi külmutusruume ja -seadmeid võib kasutada ainult mehaaniliselt konditustatud liha massi jaoks. Erinõuded lihalõikusettevõttele kehtivad ka lihapakkimisettevõttele -üksusele. Lisaks üldnõuetes toodule kehtivad täiendavad nõuded ettevõttele, kus hoitakse ettenähtud temperatuuril värsket liha.

Nõuded laienevad ka tapamaja, lihalõikus- lihapakkimisettevõttes olevaile liha jahutus- külmutus- ja hoiuruumidele.

Külmhoones peavad olema piisavalt avarad, kergesti puhastatavad ja kuivad liha tehnoloogilise töötlemise jahutamine, külmutamine ja hoiuruumid. Kõikides ruumides tuleb tagada nõutav temperatuur ja õhuniiskuse režiim. Jahutatud liha hoiuruumi temperatuur peab tagama lihas temperatuuri kuni 7 ºC, tapasaadustel kuni 3 ºC. Külmutatud liha hoiuruumi temperatuur võib olla kuni miinus 18 ºC, vanemates külmhoonetes ning tööstuses toorainena kasutataval lihal kuni miinus 12 ºC, kuid viimasel juhul väheneb hoiuaeg vastavalt Ruumides, kus liha, sealhulgas tapasaadusi jahutatakse, külmutatakse või hoitakse, peavad olema ruumi temperatuuri registreerivad ja andmeid salvestavad termomeetrid või teletermomeetrid.

Ruumide tehnoloogiline sisseseade liinid, riputuskonksud, raamid jms peab olema korrosioonikindel, liha ei tohi kokku puutuda uste, põranda, seinte ja seadmetega. Liha hoiuruumidesse paigutamisel arvestatakse loomaliiki, kvaliteedi kellele liigeste tootlemisega kokkupuutuda ja teisi tunnuseid.

Iga hoiule antud partii kohta peab teada olema selle hoiule andmise kuupäev ja liha temperatuur, lihapartiid peavad olema märgistatud. Jahutatud rümpasid, pool- ja veerandrümpasid hoitakse ainult vertikaalasendis, rippteedel; külmutatuna võib neid hoida kas vertikaalasendis, rippteedel või horisontaalasendis, alustele virna laotuna.

Pakitud liha jahutatakse, külmutatakse ja hoitakse eraldi ruumides, lahus rümpadest, pool- ja veerandrümpadest ja pakkimata tapasaadustest. Pakitud liha asetatakse hoiuruumides riiulitele, raamidele ja alustele.

Alused võivad olla puidust, kui nad on siledapinnalised, pestavad ja desinfitseeritavad, nende pesemiseks ja desinfitseerimiseks peavad olema loodud tingimused. Jahutus- ja külmutusagregaadid peavad tagama ruumides nõutavad temperatuurid; liha külmutamisel ja hoidmisel tuleb vältida jää, lume tekkimist liha pinnale.

Külmhoones võib olla erinevate temperatuurirežiimidega jahutus- külmutus- ja hoiuruume.

kellele liigeste tootlemisega kokkupuutuda infrapunalamp liigeste raviks

Igal ruumil peab olema ettenähtud nominaalrežiim. Värske liha käitlemise ettevõtte töötajad peavad: 9. See nõue kehtib ka kõigile käitlemis- ja hoiuruumides liikujatele. Liha käitlemise ruumides, sealhulgas hoiuruumides töötavate töötajate kaitseriietus peab olema heledas toonis.

Tapamajas ja teistes mustades töölõikudes töötavad töötajad peavad vahetama kaitseriietust iga vahetuse alguses ja vajadusel ka tööaja jooksul; 9. Töökohalt lahkumise vajadusel riputatakse kaitseriietus selleks ettenähtud kohas nagisse; 9. Ettevõtetel peavad olema vähemalt: 1.

Apotheka Beautyl on õigus Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades Klienti muudatustest veebilehel või muul viisil nt kliendilehe kaudu.

Siiski peavad ettevõtetel olema: - I peatüki lõike 13 punktides d ja f, II peatüki lõike 14 punktis a ja III peatüki lõike 15 punktis a osutatud ruumide puhul veekindel põrandakate, mis on hõlpsasti puhastatav, desinfitseeritav, kõdunemiskindel ning paigaldatud nii, et võimaldada vee äravoolamist, lõike 15 punktis a osutatud ruumide puhul seade, mille abil saab vett kergesti eemaldada, - III peatüki lõike 16 punktis a osutatud ruumide puhul veekindel ja kõdunemiskindel põrandakate; b siledad, vastupidavad, kellele liigeste tootlemisega kokkupuutuda seinad, mis on kaetud heleda pestava kattega vähemalt kahe meetri kõrguseni, taparuumides vähemalt kolme meetri kõrguseni; jahutus- või külmruumides ja ladudes peavad seinad olema kaetud vähemalt ladustamise kõrguseni.

Seina ja põranda vahelised nurgad peavad olema ümarad või samalaadselt viimistletud, välja arvatud III peatüki lõike 16 punktis a osutatud ruumides. Puidust seinte kasutamine III peatüki lõikes 16 osutatud ruumides ei anna alust loa tühistamiseks, tingimusel et ruumid on ehitatud enne 1. Kraanid peavad olema käte abita kasutatavad.

Käte pesemiseks peab kõnealustel seadmetel olema soe ja külm jooksev vesi või eelnevalt sobiva temperatuurini segatud vesi, puhastus- ja desinfitseerimisvahendid ning ühekordselt kasutatavad käterätikud; b töövahendite desinfitseerimisseadmed, milles sooja vee temperatuur on vähemalt 82 °C; 3. Puidu kasutamine on keelatud, välja arvatud ruumides, kus hoitakse ainult vastavalt hügieeninõuetele pakitud värsket liha; b korrosioonikindlad vahendid ja seadmed, mis vastavad hügieeninõuetele: - liha käitlemiseks, - lihamahutite ladustamiseks nii, et liha ja mahutid ei puutu vahetult kokku põranda ega seintega; c seadmed liha hügieeniliseks käitlemiseks ja kaitsmiseks peale- ja mahalaadimise ajal; d kellele liigeste tootlemisega kokkupuutuda veekindlad mittekorrodeeruvad kaante ja kinnitustega mahutid inimtoiduks kõlbmatu kellele liigeste tootlemisega kokkupuutuda jaoks, et vältida kõrvaliste isikute poolt neist asjade eemaldamist, või lukustatav ruum kõnealuse liha ja rupsi jaoks, kui kogused on piisavalt suured, et selline ruum vajalikuks osutub, või kui liha ja rupsi ei viida ära ega hävitata iga tööpäeva lõpus; kui kõnealune liha eemaldatakse torude kaudu, peavad need olema konstrueeritud ja paigaldatud nii, et vältida värske liha saastumisohtu; 5.

Kõnealustel seadmetel peab olema heitveetorudega ühendatud äravoolusüsteem, mis ei tekita liha saastumisohtu; 6. Tehnilise vee torud peavad olema selgelt eristatud joogiveetorudest; 7. Valu jalgsi folk-ravi liigestes ei tohi avaneda otse tööruumidesse.

Valamute juures peab olema soe ja külm jooksev vesi või eelnevalt sobiva temperatuurini segatud vesi, käte puhastus- ja desinfitseerimisvahendid ning ühekordselt kasutatavad käterätikud; valamute kraanid peavad olema kasutatavad käte abita. Tualettide lähedal peab olema piisav arv kõnealuseid valamuid; Nimetatud koht ja seadmed ei ole kohustuslikud, kui kehtib nõue, et transpordivahendeid puhastatakse ja desinfitseeritakse ametlikult tunnustatud rajatistes.

Kõnealuste loomade tapmiseks ettenähtud ruumid ei ole vajalikud tunnustatud ettevõttes, kus liikmesriigi eeskirjad keelavad tappa kõnealuseid loomi samal päeval loomadega, kelle liha on ette nähtud ühendusesiseseks kauplemiseks, või nõuavad, et neid tapetakse pärast nende loomade tapmist, kelle liha on ette nähtud ühendusesiseseks kauplemiseks ja et võetakse meetmed kõnealuse liha saastumise vältimiseks.

Lisaks üldnõuetele peavad lihalõikusettevõtetel olema vähemalt: a piisavalt suured jahutus- ja külmruumid liha säilitamiseks ja kui ettevõttes hoitakse pakendatud liha, siis eraldi samasugune ruum pakendatud liha jaoks; b salvestava termomeetri või salvestava teletermomeetriga varustatud ruum lõikamiseks, konditustamiseks ja pakkimiseks; c ruum pakendamiseks, kui ei ole täidetud XI peatüki lõikes 62 sätestatud tingimused; d ruum pakendamis- ja pakkimismaterjalide ladustamiseks.

Lisaks üldnõuetele peavad ladudel, kus ladustatakse värsket liha vastavalt XIII peatüki lõike 65 esimesele taandele, olema vähemalt: a piisavalt suured ja hõlpsasti puhastatavad jahutus- ja külmruumid, kus värsket liha on võimalik ladustada lõike 65 esimeses taandes sätestatud temperatuuridel; b salvestav termomeeter või kellele liigeste tootlemisega kokkupuutuda teletermomeeter kõigis laoruumides.

Lisaks üldnõuetele peavad ladudel, kus ladustatakse värsket liha vastavalt XIII peatüki lõike 65 teisele taandele, olema vähemalt: a piisavalt suured ja hõlpsasti puhastatavad ruumid, kus värsket liha on võimalik ladustada lõike 65 teises taandes sätestatud temperatuuridel; b salvestav termomeeter või salvestav teletermomeeter kõigis laoruumides. Töötajatelt, ruumidelt ja seadmetelt nõutakse täielikku puhtust: a töötajad peavad kandma eelkõige puhtaid tööriideid ja peakatteid, millel on vajaduse korral kaelakate.

Loomade tapmisega tegelevad ja liha töötlevad või käitlevad töötajad peavad käsi pesema ja desinfitseerima mitu korda tööpäeva jooksul ning iga kord, kui tööd jätkatakse. Isikud, kes on olnud kontaktis haigete loomade või nakatunud lihaga, peavad viivitamata pärast seda hoolikalt pesema oma käsi ja käsivarsi sooja veega ja seejärel neid desinfitseerima.

Tööruumides ja laoruumides on suitsetamine keelatud; b loomade sissepääs ettevõttesse on keelatud, välja arvatud, kui on tegemist tapamajadesse toodavate tapmiseks ettenähtud loomadega ja kõnealuste tapamajade territooriumidel töö otstarbel vajalike loomadega.

Närilisi, putukaid ja teisi kahjureid tuleb korrapäraselt hävitada; c liha töötlemiseks kasutatavad seadmed ja vahendid tuleb hoida puhtana ning heas korras. Seadmeid ja töövahendeid tuleb hoolikalt puhastada ja desinfitseerida mitu korda tööpäeva jooksul, tööpäeva lõpus ning enne uuesti kasutamist, kui need on määrdunud.

Ruume, tööriistu ja seadmeid ei tohi kasutada muudel eesmärkidel kui üksnes värske liha töötlemiseks. Kõnealust nõuet ei kohaldata III peatüki lõike 16 punktis a osutatud ruumides asuvate transpordiseadmete suhtes, kui liha pakendatakse. Lihalõikamistööriistu tuleb kasutada ainult liha lõikamiseks.

EUR-Lex - L - ET

Liha ja lihamahutid ei tohi vahetult kokku puutuda põrandaga. Kõikidel eesmärkidel tuleb kasutada joogivett; erandjuhtudel võib tehnilist vett siiski kasutada auru tekitamiseks, tingimusel et sel eesmärgil paigaldatud torustik välistab kõnealuse vee kasutamise muudel eesmärkidel ning ei tekita värske liha saastumise ohtu.

Ettevõtetel peavad olema vähemalt: 1. Siiski peavad ettevõtetel olema: - I peatüki lõike 13 punktides d ja f, II peatüki lõike 14 punktis a ja III peatüki lõike 15 punktis a osutatud ruumide puhul kellele liigeste tootlemisega kokkupuutuda põrandakate, mis on hõlpsasti puhastatav, desinfitseeritav, kõdunemiskindel ning paigaldatud nii, et võimaldada vee äravoolamist, lõike 15 punktis a osutatud ruumide puhul seade, mille abil saab vett kergesti eemaldada, - III peatüki lõike 16 punktis a osutatud ruumide puhul veekindel ja kõdunemiskindel põrandakate; b siledad, vastupidavad, veekindlad seinad, mis on kaetud heleda pestava kattega vähemalt kahe meetri kõrguseni, taparuumides vähemalt kolme meetri kõrguseni; jahutus- või külmruumides ja ladudes peavad seinad olema kaetud vähemalt ladustamise kõrguseni.

Lisaks võib tehnilist vett erandjuhtudel kasutada külmutusseadmete jahutamiseks. Tehnilise vee torud peavad olema selgelt eristatud joogivee torudest. Tööruumide ja värske liha laoruumide põrandaid on keelatud katta saepuru või muude samalaadsete ainetega. Detergente, desinfektsioonivahendeid ja muid samalaadseid aineid tuleb kasutada nii, et need ei avaldaks negatiivset mõju töövahenditele, seadmetele ja värskele lihale.

Pärast kasutamist tuleb asjaomaseid töövahendeid ja seadmeid põhjalikult joogiveega loputada. Liha on keelatud töödelda ja käidelda isikutel, kes võivad seda saastada. Kõik isikud, kes töötavad lihaga, peavad esitama arstitõendi. Sellega tuleb tõendada, et kõnealuseks tööks ei ole takistusi; arstitõendit tuleb uuendada igal aastal ning iga kord, kui riiklik veterinaararst seda nõuab; see peab olema veterinaararstile kättesaadav.

Loomad peavad tapamajja saabumise päeval läbi tegema tapaeelse kontrolli.

kellele liigeste tootlemisega kokkupuutuda liigeste ravi diaflex

kellele liigeste tootlemisega kokkupuutuda Kontrolli tuleb korrata vahetult enne tapmist, kui loom on ööbinud laudas. Riiklik veterinaararst peab teostama tapaeelse kontrolli ametieeskirjade alusel ja sobivas valgustuses. Kontrolliga tuleb kindlaks määrata: a kas loomad põevad inimestele ja loomadele ülekanduvaid haigusi või kas on loomadel esinevate sümptomite või nende üldise seisukorra alusel põhjust arvata, et loomadel võib niisugune haigus olla; b kas neil esineb haiguse või tervisehäire sümptomeid, mille tõttu nende liha võib osutuda inimtoiduks kõlbmatuks; tähelepanu tuleb pöörata ka kõigile loomadel esinevatele tunnustele, mis osutavad, et neile on manustatud farmakoloogilise mõjuga aineid või nad on saanud muid aineid, mis võivad muuta nende liha ohtlikuks inimese tervisele; c kas nad on väsinud, ärritunud või vigastatud.

Loomi ei tohi tappa, kui: a neil esineb lõike 27 punktides a ja b osutatud tunnuseid või sümptomeid; b nad ei ole saanud puhata piisava ajavahemiku jooksul, mis väsinud ja ärritunud loomade puhul ei tohi olla lühem kui 24 tundi, kui riiklik veterinaararst ei ole ühendusesisest kauplemist silmas pidades otsustanud teisiti; c neil on avastatud mis tahes vormis tuberkuloos. Taparuumidesse toodud tapaloomad tuleb tappa viivitamata ning veretustamine, nülgimine või harjaste eemaldamine, töötlemine ja lahkamine tuleb läbi viia nii, et liha ei saastuks.

Veretustamine peab olema täielik; inimtoiduks ettenähtud veri tuleb koguda täiesti puhastesse mahutitesse. Seda ei tohi segada käega, vaid ainult hügieeninõuetele vastavate tööriistadega.

Loomad, välja arvatud sead, tuleb koheselt ja täielikult nülgida. Kui sigu ei nülita, tuleb neilt viivitamata eemaldada harjased, selleks võib kasutada harjaste eemaldamise vahendeid, tingimusel et sead pestakse pärastpoole põhjalikult joogiveega.

Apotheka Beauty saadab Kliendile viimase nõusolekul personaalseid pakkumusi ja uudiskirju. Otseturundus võib põhineda kliendi poolt kasutatavate teenuste või ostetud toodete analüüsil. Pakkumusi võib saata Kliendi kontaktandmetel, mis on kogutud kliendikaardi vormistamisel, seoses kaupade ostmise või teenuste osutamisega või muul seaduslikul viisil.

Apotheka Beauty võib koguda Kliendi kohta statistilisi kellele liigeste tootlemisega kokkupuutuda läbi kliendikaardiga registreeritud ostude kui ka muude andmete nt elukoht, vanus jmt analüüsi.

Võta meiega ühendust

Isikud, kellel on õigus Kliendiandmeid saada 5. Kliendiandmeid jagatakse andmete saamiseks õigustatud ametiasutustega, näiteks õiguskaitseorganid, järelevalve-asutused, sh Tarbijakaitseamet.

Juriidilised isikud, kes on nimetatud Volitatud töötlejatena ning Apotheka apteek. Audiitorid, õigus- ja finantskonsultandid või teised Apotheka Beauty poolt volitatud isikud, kellel on Apotheka Beautyle osutatava teenuse sisust tulenevalt vältimatult vajalik Kliendiandmetele ligipääs; 5. Muud Apotheka Beauty kaupade müügi ja teenuste osutamisega seotud isikud, nt transporditeenuse- IT- turundusteenuse osutajad, sh klienditeavituste uudised, kliendipakkumised väljasaatmise teenust pakkuvad isikud Smaily.

Eeskiri käsitleb inimesele toiduks mõeldud koduloomade veised, sh pühvlid Bubalus bubalis ja Bison bison, sead, lambad, kitsed, kabjalisedkütitud või farmis peetud suurte ulukite värske liha käitlemise hügieeninõudeid ettevõttes tapamaja, lihalõikus- lihapakkimisettevõte, külmhoone ja värske liha turule viimist.

Andmete säilitamise tähtaeg 6. Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise perioodid võivad põhineda lepingutel Kliendiga, Apotheka Beauty õigustatud huvil või kohaldataval õigusel nt raamatupidamisega seonduvad seadused, kaugmüügiga seonduv regulatsioon, muud õigusnormid.

Esitada taotlus oma ebaõigete isikuandmete parandamiseks, kui need on ebapiisavad, väärad või puudulikud; 7. Võtta tagasi oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks nt nõusolek otseturundus-pakkumuste saamisekskui andmeid töödeldaks Kliendi nõusoleku alusel; 7.

Piirata oma Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivale õigusele, muuhulgas ajal, kui Klient on esitanud taotluse oma Isikuandmete parandamiseks või kustu-tamiseks ning Apotheka Beauty analüüsib, kas nõuet on võimalik täita.

  • Folk oiguskaitsevahendeid poletiku poletikute kaes
  • Vale shin liigesed parast murdumise ravi
  • Mazi laktatsiooni ajal liigeste jaoks
  • Предположим, что она касается чего-то вне города.
  • Ведь вся многообразная система Семи Солнц -- теперь он был в этом совершенно уверен -- была искусственного происхождения, и этот вот мир тоже должен был быть составной частью великого замысла.
  • EUR-Lex - D - EN - EUR-Lex

Taotleda oma andmete kustutamist, nt kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel ning Klient võtab nõusoleku tagasi. Andmete kustutamist ei saa nõuda, kui Isikuandmed, mille kustutamist taotletakse Töödeldakse ka teistel alustel, nt lepingu või juriidilise kohustuse täitmiseks. Saada oma Isikuandmed, mida ta on ise esitanud ning mida Töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või elektroonselt, või kui see on tehniliselt võimalik, edastada oma andmed teisele teenusepakkujale õigus andmete ülekandmisele.

Saada infot, kas Apotheka Beauty töötleb tema isikuandmeid ning saada neile andmetele juurdepääs.